แนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจออสเตรเลียหลังเลือกตั้ง

591293-carbon-tax-150Tony Abbott เข้ามาถูกจังหวะ แม้เศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงขาลง หลังจากช่วงขาขึ้นจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังสิ้นสุด เศรษฐกิจเริ่มชะลอการเจริญเติบโต อัตราการว่างงานกำลังเพิ่มขึ้น และรัฐบาลดำเนินงบประมาณแบบขาดดุล

Read more: แนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจออสเตรเลียหลังเลือกตั้ง

นโยบายต่างประเทศของนายกฯ ใหม่ออสเตรเลีย

tony-abbott-150ภูมิภาคเอเชียจะมีความสำคัญมากขึ้น แต่ออสเตรเลียจะยังพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับเอเชีย และความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอยู่ ซึ่งที่ผ่านมา เอเชียถือเป็นประเด็นหลักของนโยบายต่างประเทศในระหว่างการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 กันยายน) ออสเตรเลียได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น โดยแนวร่วมฝ่ายค้านสายอนุรักษ์นิยม ซึ่งนำโดยนาย Tony Abbott ชนะเลือกตั้งอย่างขาดลอย

Read more: นโยบายต่างประเทศของนายกฯ ใหม่ออสเตรเลีย

สวัสดิการสังคมในประเทศออสเตรเลีย

Social-Benefit-150ประเทศออสเตรเลีย  มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศไทย (และสูงกว่านิวซีแลนด์) กล่าวคือ ได้คะแนนตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP  (Human Development Index – HDI) อันดับ 3 จาก 177  ประเทศ (ไทยอยู่อันดับที่  73)  มี GDP สูงเป็นอันดับที่  10  (ไทยอยู่อันดับที่ 66)  มี GDP per capita เฉลี่ยที่ 32,000  ดอลล่าร์สหรัฐ  (ไทย $ US 7,595)  มี Gini index: 35.2  (ไทย 43.2)

Read more: สวัสดิการสังคมในประเทศออสเตรเลีย

การคุ้มครองผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลีย

Elder-150ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลียมีประมาณ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 20 ล้านคน และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลออสเตรเลียได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ จึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุ

Read more: การคุ้มครองผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลีย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

Canberra-Embassy-logo-150กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีนโยบายในการรับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ตามปรกติกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยสถานศึกษาสามารถมีหนังสือถึงกระทรวงฯ โดยตรงเพื่อขอให้กระทรวงฯ พิจารณา ตามรายละเอียดของแนวปฏิบัติฯ และใบสมัครฯ (Internship Guildeline)

Read more: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา