การคุ้มครองผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลีย

Elder-150ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศออสเตรเลียมีประมาณ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 20 ล้านคน และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น จากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลออสเตรเลียได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ จึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุ

Read more ...

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

Canberra-Embassy-logo-150กระทรวงการต่างประเทศยังไม่มีนโยบายในการรับนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยไปฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ตามปรกติกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เท่านั้น โดยสถานศึกษาสามารถมีหนังสือถึงกระทรวงฯ โดยตรงเพื่อขอให้กระทรวงฯ พิจารณา ตามรายละเอียดของแนวปฏิบัติฯ และใบสมัครฯ (Internship Guildeline)

Read more ...

ประวัติ "เควิน รัดด์" กับการหวนคืนตำแหน่งนายกฯ ออสเตรเลีย

Kevin-Rudd-150Face of the week ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2556 มาทำความรู้จักกับ นายเควิน รัดด์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนใหม่ จากพรรคแรงงานกันให้มากขึ้น

Read more ...

ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย Australia in the Asian Century White Paper

4338234-3x4-700x933-150“ออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย” แผนนโยบายของออสเตรเลียเพื่อก้าวสู่ยุคสมัยแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้แถลงแผนนโยบายออสเตรเลียในยุคสมัยแห่งเอเชีย ซึ่งกำหนดแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าของออสเตรเลียในระยะยาว โดยใช้ประโยชน์ในยุคสมัยแห่งเอเชีย แผนนโยบายนี้ตั้งเป้าหมายสำหรับออสเตรเลียไว้หลายประการ

Read more ...