การจัดอบรมครูเรื่องรู้จักเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

DSC 0310-150ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ RMIT University, Australia ได้จัดงานอบรมครูเรื่อง “รู้จักเศรษฐกิจไทย และ ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช เมื่อวีนที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

DSC 0310

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ RMIT University, Australia ได้จัดงานอบรมครูเรื่อง “รู้จักเศรษฐกิจไทย และ ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช เมื่อวีนที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดงานในส่วนของ “ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย” ทางศุนย์ออสเตรเลียศึกษา ได้รับเกียรติจาก Ms Jennifer Allen เลขานุการเอก ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา นักวิชาการจาก RMIT University ร่วมบรรยายในหัวข้อ Getting to know Australia และ คุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ (Australian Education International) ร่วมบรรยายในเรื่องระบบการศึกษาของออสเตรเลียและทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

การจัดงานนี้ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย โดยมีครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประมาณ 180 คน