ออสเตรเลียปัดข่าวลือการยกเว้นวีซ่าให้บางประเทศ

news 11 11 59 02สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดนของออสเตรเลีย แถลงยืนยันว่า รัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย หลังมีข่าวลือว่าออสเตรเลียเตรียมยกเว้นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแก่ประชาชนในประเทศ อาทิ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โอมาน และฟิจิ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560

news 11 11 59 02 01สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดนของออสเตรเลีย แถลงยืนยันว่า รัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย หลังมีข่าวลือว่าออสเตรเลียเตรียมยกเว้นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแก่ประชาชนในประเทศ อาทิ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โอมาน และฟิจิ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560

ตามการแถลงระบุว่า รายงานข่าวเหล่านั้นเป็นเรื่องเท็จ ออสเตรเลียยังคงยึดถือกฎเกณฑ์สากลเรื่องวีซ่าโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

รัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งปฏิเสธข่าวลวงที่ว่า ออสเตรเลียเตรียมยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ การขอวีซ่าให้แก่บางประเทศ


09 พ.ย. 2559
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์