รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวีซ่าระยะสั้นเข้าออสเตรเลียครั้งใหญ่ (รวมถึงวีซ่าท่องเที่ยว)

vfslogo-150เนื่องด้วยทางประเทศออสเตรเลียได้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี Brendan O’Connor ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ทำการประกาศเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหลายๆ อย่าง รวมทั้งวีซ่าเยี่ยมเยียน (Visitor Visas) ที่รวมวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ด้วย เริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556 (23 March 2013) เป็นต้นไป ทำให้หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบรายละเอียด ทางศูนย์ฯ จึงรวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักเกณฑ์การออกวีซ่าแบบใหม่กันค่ะ

vfslogo3 เมษายน 2556

เนื่องด้วยทางประเทศออสเตรเลียได้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี Brendan O’Connor ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ทำการประกาศเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหลายๆ อย่าง รวมทั้งวีซ่าเยี่ยมเยียน (Visitor Visas) ที่รวมวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ด้วย เริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556 (23 March 2013) เป็นต้นไป ทำให้หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบรายละเอียด ทางศูนย์ฯ จึงรวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจหลักเกณฑ์การออกวีซ่าแบบใหม่กันค่ะ

การเปลี่ยนแปลง Visitor and Medical Treatment Visas
ทางอิมมิเกรชั่นได้แถลงแล้วว่า นับจากวันที่ 23 March 2013 นี้เป็นต้นไป ระบบและระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยียนเข้าประเทศออสเตรเลียจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงวีซ่ารับการรักษาพยาบาลด้วยดังนี้ (ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากท่านข้าหลวงฯ Governor-General in Council ก่อน) หมายความว่า วีซ่าเยี่ยมเยียนตัวเก่าๆ ที่พวกเราเคยคุ้นเคยกันจะถูกกำจัดออกจากระบบไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งได้แก่วีซ่าประเภทต่างๆ ต่อไปนี้

 • Tourist visa (subclass 676)
 • Sponsored family visitor visa (subclass 679)
 • Business (short Stay) visa (Subclass 456)
 • Sponsored business visitor (short stay) visa (subclass 459)
 • Medical Treatment (short stay) visa (subclass 675)
 • Medical Treatment (long stay) visa (subclass 685)
 • Electronic Travel Authority (visitor) (subclass 976)
 • Electronic Travel Authority (business–short validity) (subclass 977)
 • Electronic Travel Authority (business–long validity) (subclass 956)

โดยจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนประเภทต่างๆ ดังนี้:

 1. วีซ่าทำงานชั่วคราว - Temporary work (short stay activity) visa (subclass 400)วีซ่าใหม่ตัวนี้อนุมัติให้ผู้ถือมีสิทธิ์ทำงานในออสเตรเลียได้เป็นระยะสั้นๆ อย่างชั่วคราว หรือเข้าไปร่วมงานกิจกรรมอะไรบางอย่างโดยผ่านการเชิญชวนขององค์กรหรือบริษัท/ผู้ประกอบการในประเทศออสเตรเลีย สายงานที่จะสามารถเข้ามาทำได้จะต้องเป็นสายงานเฉพาะทางอย่างเช่น เข้ามาติดตั้งเครื่องจักรเฉพาะให้กับโรงงาน เป็นต้น
 2. วีซ่าเยี่ยมเยียน Visitor visa (subclass 600) โดยวีซ่าตัวนี้อนุมัติให้ผู้ถือสามารถเข้าออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือไปดูงานธุรกิจ หรือไปร่วมการประชุม เป็นต้น แต่ไม่สามารถทำงานหรือประกอบการใดๆ ให้กับองค์กรหรือธุรกิจ หรือขายบริการหรือสินค้าให้กับสาธารณชนในออสเตรเลียได้ หากต้องไปทำงานระยะสั้นก็ต้องขอเป็นวีซ่าประเภท 400 ดังกล่าวข้างต้นแทน
 3. Electronic Travel Authority (subclass 601) วีซ่า Electronic Travel Authority หรือเรียกย่อๆ ว่า ETA ตัวนี้ จะออกให้กับประชาชนของบางประเทศเท่านั้น แต่ประเทศไทยไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อ (ดูรายชื่อประเทศได้จากข้างล่าง) โดยเสียค่ายื่นวีซ่าเพียง $20 เท่านั้น ประชากรของประเทศเหล่านี้สามารถยื่นขอวีซ่าที่อนุมัติให้เขาเข้ามาเยือนออสเตรเลียเพื่อประสงค์ของการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือประชุมพบปะทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถทำงานหรือประกอบการใดให้กับองค์กรหรือธุรกิจ หรือขายบริการหรือสินค้าให้กับสาธารณชนในออสเตรเลียได้ หากต้องไปทำงานระยะสั้นก็ต้องขอวีซ่าประเภท 400 ดังกล่าวข้างต้นแทน

  Andorra Iceland Republic of San Marino
  Austria Ireland Singapore
  Belgium Italy South Korea
  Brazil Japan Spain
  Brunei Liechtenstein Sweden
  Canada Luxembourg Switzerland
  Denmark Malaysia Taiwan
  Finland Malta The Netherlands
  France Monaco United Kingdom – British Citizen
  Germany Norway United Kingdom – British Citizen (Oversea)
  Greece Portugal  Vatican City
  Hong Kong (SAR)     
 4. วีซ่ารับการรักษาพยาบาล - Medical Treatment visa (subclass 602)เป็นวีซ่าที่ออกให้กับคนไข้ที่ประสงค์จะเข้าไปปรึกษาหรือรับการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ จัดเป็นวีซ่าประเภทชั่วคราว และเจ้าตัวผู้ยื่นอาจอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลีย ณ เวลาที่ยื่นก็ได้
 5. วีซ่าแบบ eVisitor (subclass 651)คล้ายกับวีซ่า ETA แต่จะออกให้กับประชาชนของบางประเทศโดยไม่ต้องเสียค่ายื่นวีซ่าแต่อย่างใด สังเกตดูจะเป็นประเทศในโซนยุโรปทั้งนั้นโดยประเทศไทยไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อ (ดูรายชื่อประเทศได้จากข้างล่าง) ประชากรของประเทศเหล่านี้สามารถยื่นขอวีซ่าที่อนุมัติให้เขาเข้ามาเยือนออสเตรเลียเพื่อประสงค์ของการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือประชุมพบปะทางธุรกิจ แต่ไม่สามารถทำงานหรือประกอบการใดๆ ให้กับองค์กรหรือธุรกิจ หรือขายบริการหรือสินค้าให้กับสาธารณชนในออสเตรเลียได้ หากต้องไปทำงานระยะสั้นก็ต้องขอวีซ่าประเภท 400 ดังกล่าวข้างต้นแทน

Andorra Germany The Netherlands
Austria Greece Norway
Belgium Hungary Poland
Brazil Iceland Portugal
Brunei Ireland Romania
Bulgaria Italy Republic of San Marino
Cyprus Latvia Slovak Republic
Czech Republic Liechtenstein Spain
Denmark Lithuania Sweden
Estonia Luxembourg Switzerland
Finland Malta United Kingdom – British Citizen
France Monaco Vatican City


รายละเอียดของเงื่อนไขของวีซ่าเยี่ยมเยียนทุกตัวดังกล่าวข้างต้น สามารถดูได้จากวีดีโอได้ที่: http://www.immi.gov.au/visas/visitor/

สำหรับรายละเอียดของวีซ่าเยี่ยมเยียนเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก http://vfs-au.net/Thai/pdf/information_sheet_and_checklist_vistor_visa_23_03_2013.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “คุณหมอวีซ่า” ด้วยค่ะ http://visaatcp.blogspot.com/2013/03/5.html