วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน” เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อทำหน้าที่ผู้ปกครองและให้การดูแลผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 18 ปี) ที่ได้รับอนุมัติวีช่านักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

Read more: วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

วีซ่านักเรียน

vfslogo-150สวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งวีซ่าประเภทนี้คือ “วีซ่านักเรียน” วีซ่านักเรียนนี้เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการจะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ การเรียนระดับประถมและมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

Read more: วีซ่านักเรียน