ไปออสเตรเลียด้วยวีซ่าทำงาน-เที่ยว (WAH Visa) หรือวีซ่านักเรียน (Student Visa) ดี?

Wah-or-Student-Visa-150จะไปออสเตรเลียด้วยวีซ่าทำงาน-เที่ยว (WAH Visa) หรือวีซ่านักเรียน (Student Visa) ดี?

WAH-Visa-or-Student-Visa

ที่มา: http://th.interscholarship.com/tonsung/1182