โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลียประจำปี 2556

Work-Holiday-150โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ปี 2556ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าประเภท Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติและเอกสารที่กำหนดนั้น

Read more: โครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลียประจำปี 2556

ขั้นตอนการสมัคร WAH 2013 (Online)

Work-Holiday-150ขั้นตอนการสมัคร WAH 2013 (Online) : Updated 12/5/2013 กำหนดการ Work and Holiday Australia 2013สท.เปิดรับจำนวน 550 คนซึ่งมากกว่าโควต้าของ Work and Holiday Australia ของทางสถานทูตอยู่ 50 คนจำนวนที่มากกว่านี้ผมว่าจะไม่ส่งผลอะไรมากครับ เพราะจากผู้สมัครทางออนไลน์ 550 คนนี่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์กันครบทุกคน (ต้องมีคนที่ไม่ทราบว่าต้องมีเอกสารและจองไป และต้องมีคนที่จองๆ ไปก่อนเผื่อเค้าใจดีให้ผ่าน แต่สท.จะไม่ให้จริงๆ สำหรับการณีเอกสารไม่ครบครับ)

Read more: ขั้นตอนการสมัคร WAH 2013 (Online)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Work and Holiday Visas (ไทย–ออสเตรเลีย) ปี 2556

how-to-get-an-australian-working-holiday-visa-150สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ประกาศปิดรับสมัครแล้วค่ะ (10 เม.ย. 56)!!! สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย–ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย–นิวซีแลนด์ ประจำปี 2556 จำนวน 330 คน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 สำหรับสถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรายละเอียดแบบตอบรับที่แนบ

Read more: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Work and Holiday Visas (ไทย–ออสเตรเลีย) ปี...

ทำงานและเที่ยวในออสเตรเลีย 1 ปีง่ายๆ กับ Thai Wah Club!

c63f23d-150สวัสดีเพื่อนๆชาว Interscholarship.com และ Eduzones ทุกคนครับ พบกับผมต้นซุง Eduzones อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ กับบทความดีๆที่มานำเสนอสาระการศึกษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่น่าสนใจ ออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีนักเรียนไทยไปศึกษาต่อและนักธุรกิจไทยลงทุนทางธุรกิจกันเยอะ และเป็นประเทศในฝันของคนหลายๆคนในการไปเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ

Read more: ทำงานและเที่ยวในออสเตรเลีย 1 ปีง่ายๆ กับ Thai Wah Club!