QS University Rankings จัดอันดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ปี 2562

สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัย Quacquarelli Symonds (QS) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2562 หรือที่เรียกว่า QS World University Rankings 2561/62 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย 10 อันดับ ได้แก่

Read more: QS University Rankings จัดอันดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ปี 2562

ปี 2561 จำนวนนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นเกินขาด

ในปี 2561 นักศึกษาต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ในบางมหาวิทยาลัยนักศึกษาต่างชาติมีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

Read more: ปี 2561 จำนวนนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นเกินขาด