การฝึกผสม Pitch Black ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศออสเตรเลีย (The Royal Australian Airforce) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกผสมทางอากาศ Pitch Black ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ ฐานทัพอากาศ Tindal เมืองดาร์วิน ในดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ประเทศออสเตรเลีย

 

pitch_black.JPG

ภาพจาก Zee news

โดยการฝึกร่วมผสมทางอากาศ Pitch Black นับเป็นหนึ่งในการฝึกผสมทางอากาศที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดของกองทัพออสเตรเลีย ในปีนี้ มีทหารและผู้เข้าร่วมการฝึกกว่า 4000 นาย และเครื่องบินรบจำนวน 140 ลำ จากมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส (นิวแคลิโดเนีย) เยอรมัน อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

การฝึกผสมรหัส Pitch Black จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการต่อต้านทางอากาศเชิงรุก การบูรณาการทางอากาศและทางบก การคัดข่าวกรอง การลาดตระเวน และการตรวจตรา รวมไปถึงการสานสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศกับกองทัพอากาศจากนานาชาติโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

ที่มา

Press Release 2018

Australian Embassy Thailand

20 สิงหาคม 2561