ไทย - ออส แลกเปลี่ยนความคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน Asian Immersion Week

ออสเทรด กรุงเทพฯ และหอการค้าออสเตรเลีย-ไทยร่วมกับ Queensland University of Technology Creative Enterprise Australia (QUT CEA) จัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพจากออสเตรเลียเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจในประเทศไทย งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Asian Immersion Week ซึ่งจัดโดย QUT CEA ในกรุงเทพฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพจากออสเตรเลียได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดในประเทศไทยและนำเสนอบริษัทกับนักลงทุนไทยและบริษัทร่วมลงทุน

36780611_1106946122787280_253599925995044864_n.jpg

ภาพจาก AustCham Thailand

36820648_1106946129453946_4176141811665862656_n.jpg

ภาพจาก AustCham Thailand

อสเตรเลียถูกจัดให้เป็นอันดับที่หนึ่งใน the Global Creative Index ปี 2015 ซึ่งจัดอันดับโดย Martin Prosperity Institute มหาวิทยาลัยโตรอนโต ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของออสเตรเลียในการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับอนาคต ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของออสเตรเลียเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างเม็ดเงินกว่า $3.2 พันล้านต่อปีจากการส่งออกเทคโนโลยีและความรู้ไปสู่ตลาดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของออสเตรเลียมีความสามารถที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตัล ทั้งนี้ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิตัล จะช่วยให้อุตสาหกรรมไทยสามารถยกระดับประสบการณ์ของลูกค้ารวมทั้งสินค้าและบริการ อันจะส่งผลถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและการพัฒนาระบบนิเวศดิจิตัลของประเทศอีกด้วย  

 

ที่มา 

เฟสบุ๊ค สถานทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย

13 กรกฏาคม 2561