พาณิชย์ หารือออสเตรเลียเร่งสรุปผลเจรจา RCEP พร้อมชักชวนลงทุนด้านนวัตกรรม-เทคโนโลยีใน EEC

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ Honourable Mark Coulton ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนของออสเตรเลีย ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 โดยการหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการค้าการลงทุน อาทิ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) การเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA)

พาณชย_หารอออสเตรเลยเรงสรปผลเจรจา_RCEP.jpg

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ร่วมหารือกับ Honourable Mark Coulton ภาพจาก สำนักข่าว อินโฟเควสท์ (IQ) 

 

นายสกนธ์ กล่าวว่า ในเรื่องการเจรจา RCEP หรือ FTA อาเซียนกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ไทยขอให้ออสเตรเลียสนับสนุนอาเซียนในการร่วมมือเจรจาให้มีความคืบหน้า และสรุปผลได้ตามแผนที่ผู้นำของแต่ละประเทศตั้งไว้ โดยเห็นว่าสมาชิกควรปรับท่าทีของตนเองเข้าหากัน เพื่อให้สรุปผลได้โดยเร็ว และสมาชิกจะได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ไทยยังได้ยืนยันความสนใจการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP โดยออสเตรเลียยินดีและพร้อมสนับสนุนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งคาดว่าความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2562 ทั้งนี้ ไทยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมิน วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลกระทบของความตกลงฯ อีกทั้งจะเร่งหารือกับภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ เนื่องจากความตกลง CPTPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูง

สำหรับความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียขยายตัวมาก นับตั้งแต่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในปี 2548 อย่างไรก็ดี ออสเตรเลียเห็นว่าที่ผ่านมาความตกลงจะมุ่งเน้นการค้าสินค้าเป็นหลัก จึงต้องการให้มีการหารือเรื่องการเปิดตลาดการค้าบริการมากขึ้น ซึ่งไทยยอมรับว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนามากขึ้น การค้าบริการก็จะเพิ่มความสำคัญขึ้นควบคู่กัน แต่เนื่องจากบริการมีสาขาจำนวนมาก จึงอาจต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ ผลกระทบต่อสาธารณะและภาคเอกชนด้วย

นายสกนธ์ ระบุว่า ออสเตรเลียได้กล่าวสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 โดยเชื่อมั่นว่าไทยจะมีส่วนให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดำเนินการในการรวมกลุ่มให้คืบหน้าลึกซึ้งต่อไปได้ ในโอกาสนี้ ไทยได้เชิญชวนออสเตรเลียมาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในด้านที่ออสเตรเลียมีศักยภาพ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ โดยรัฐบาลไทยมีแผนการดำเนินการพัฒนา EEC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งออสเตรเลียสามารถใช้ประเทศไทยเป็นประตูในการขยายการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นคู่ค้าที่สำคัญและเป็นลำดับที่ 9 ของไทย โดยในปี 2560 การค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียมีมูลค่ากว่า 14,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2559 โดยไทยส่งออกไปออสเตรเลียเป็นมูลค่าราว 10,500 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์และอุปกรณ์, เครื่องปรับอากาศ, อัญมณีและเครื่องประดับ, เม็ดพลาสติก, อาหารทะเลกระป๋อง และผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียเป็นมูลค่าราว 4,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบ ได้แก่ อัญมณี, เงินแท่งและทองคำ, น้ำมันดิบ, สินแร่โลหะ/เศษโลหะ, ถ่านหิน, สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และก๊าซธรรมชาติ

 

ที่มา

สำนักข่าว อินโฟเควสท์ (IQ)

3 สิงหาคม 2561