นักท่องเที่ยวจีนแห่เที่ยวออสเตรเลีย ขึ้นแท่นครองแชมป์อันดับ 1 แทนที่นิวซีแลนด์

                                  นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ซิดนีย์โอเปราเฮ้าส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย  ภาพโดย Tamara Dean

นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แซงหน้านักท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวออสเตรเลียในรอบปีนับถึงเดือน ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนสูงถึง 1.39 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.2 เปอร์เซ็น จากปีก่อน ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์เดินทางมาออสเตรเลียเป็นจำนวน 1.36 ล้านคน

เนื่องจาก รัฐบาลออสเตรเลียภายใต้ นายมัลคอล์ม เทิร์นบูลล์ นายกรัฐมนตรี เน้นสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับประเทศจีน ทำให้ชาวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้ายรายได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ให้แก่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2554 นักท่องเที่ยวชาวจีนสร้างรายได้การท่องเที่ยวในออสเตรเลีย ประมาณ 10.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในปี 2560 โดยออสเตรเลียคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.9 ล้านคน ภายในปี 2569-2570

นอกจากนั้น รัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลจีน ยังจัดทำความร่วมมือ China-Australia Year of Tourism เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างออสเตรเลียและจีน อีกทั้ง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวจีนในธุรกิจการท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ในปี 2560 ออสเตรเลียและจีนยังได้จัดทำข้อตกลงการเปิดเสรีการบริการทางอากาศ (air services) โดยกำจัดข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางอากาศระหว่างทั้งสองประเทศ  อีกทั้งยังดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการยื่นขอวีซ่าเพื่อให้สะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

16 พฤษภาคม 2561