ออสเตรเลีย จับมือนิวซีแลนด์และอาเซียน เจรจาทบทวนการตกลงทางการค้า ในการประชุมการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 4-8 เมษายน 2561 ประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ร่วมกันประชุมการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ หรือ The Meeting of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement FTA Joint Committee (AANZFTA FJC) ครั้งที่ 10 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

Read more: ออสเตรเลีย จับมือนิวซีแลนด์และอาเซียน เจรจาทบทวนการตกลงทางการค้า...