เชิญน้องนักศึกษามารู้จักประเทศออสเตรเลียให้มากขึ้นกับ 2-Day Course on Contemporary Australia

Brochure

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ร่วมกับ The National Centre for Australian Studies (NCAS), Monash University จัดการอบรมพิเศษภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “Contemporary Australia” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญประเทศหนึ่งของไทยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กำหนดการอบรม
วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง F332 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 มธ. ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมครบเต็ม 2 วัน จะได้รับจะได้รับมอบวุฒิบัตรค่ะ

วิธีสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาส่งใบลงทะเบียนมายังศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ภายในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ทางโทรสาร.02-564-2849 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-564-3129