งานสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ออสเตรเลีย

60anniver-thaiauslogo

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบ 60 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – ออสเตรเลีย (International Conference Celebrating 60th Anniversary of Australia- Thailand Relations) ขึ้นที่โรงแรมห้องวิภาวดี บอลรูม C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ในการสัมมนาระหว่างประเทศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวคำปราศัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันอย่างยาวนานนานระหว่าง 2 ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การค้า การลงทุน และการศึกษา โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. Australia and Thailand: Countries with High Complementarity of Endowments
  2. Australia and Thailand in ASEAN: Economic and Security Issues
  3. Australia – Thailand Investment: Experience and Prospect
  4. Australia and Thailand Economy: Update and Perspectives
  5. Australian – Asian Mobilities
  6. Education and Academic Cooperation: What’s Next?
  7. Roundtable Discussion: “How to Extend the Network of the Australian Studies Centre”

 

การบรรยายในหัวข้อต่างๆ จะเป็นการบรรยายโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aussiecenter.org โดยสามารถดาว์นโหลดใบลงทะเบียนขอเข้าร่วมการสัมมนาจากเว็บไซต์โดยตรง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-564-3129 แล้วส่งแฟกซ์มาที่ 02-564-3128 หรืออีเมลติดต่อขอลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Australian – Thai Institute (ATI), QUT Business School (Queensland University of Technology), University of Sydney, และ RMIT Publishing (RMIT) ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนและความช่วยเหลือในการจัดการสัมมนาระหว่างประเทศใน ครั้งนี้

ATI-logo-large

Slide1