ลูกแพรได้ทุน Endeavour Postgraduate Awards ปี 2012

Aus14 มีนาคม 2012

น.ส.กานดิทัต ศรีจรัสจรรยา หรือลูกแพร คว้าทุนเรียนฟรีไปศึกษาทางด้าน Master of Marketing ที่ Monash University ของออสเตรเลีย นับเป็นคนไทยคนเดียวในปี 2012 ที่ได้ทุนที่ชื่อว่า Endeavour Postgraduate Awards

 

 

ที่มา: http://www.interscholarship.com/34654/7507