เชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Endeavour Awards ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ร่วมกับ สำนักการศึกษานานาชาติออสเตรเลีย (Australian Education International) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศออสเตรเลียกับอาณาประเทศทั่วโลก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกำหนดจัด บรรยายเกี่ยวกับ “ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ แนวทางการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย การทำงานวิจัย รายละเอียดของทุนประเภทต่างๆ และ การเตรียมตัวสำหรับการสมัครทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ
วันที่: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
เวลา: 9.30 – 12.00 น.
สถานที่: ห้อง F332 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 60 ปี) มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต โทร. 02-564-3129 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poster-งาน-Endeavour-Awards2-2