ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Award

Picture1

สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับ “ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)” ซึ่งศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักการศึกษานานาชาติออสเตรเลีย (Australian Education International) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ก็เพิ่งผ่านพ้นไปและได้รับความสนใจทั้งจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีนะคะ แต่สำหรับใครที่พลาดไป ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาได้นำ Presentation Slides ในการบรรยายมาให้ผู้สนใจได้ศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวค่ะ


ดาวน์โหลด Presentation Slides
Endeavour Scholarships Presentation