“เมลเบิร์น” ขยับขึ้นอันดับสองของโลก “เมืองสำหรับการศึกษา ปี 2015”

17-08-58-2-100เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2015 เมืองเมลเบิร์น (Melbourne, Australia) ได้ถูกจัดอันอับใน QS Best Student Cities 2015 ให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการศึกษาอันดับ 2 ของโลก ด้วยคะแนน 397 คะแนน ซึ่งขยับขึ้นมาจากอันดับ 5 ในปี 2014 โดยได้ขยับอันดับขึ้นมาแซงกรุงลอนดอน (London, England) และซิดนีย์ (Sydney, Australia) ที่เจอปัญหาค่าเช่าที่พักและค่าครองชีพสูง

Read more ...

การลงทุนด้านการเกษตรในออสเตรเลีย: โอกาสดีที่นักลงทุนไทยไม่ควรพลาด

Ag-in-Australia-graphic 2-150ออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกเช่นกัน แม้ว่าออสเตรเลียจะมีพื้นที่กว้าง แต่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัย ทำให้ออสเตรเลียมีศักยภาพในการผลิตและสามารถพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเหตุนี้ออสเตรเลียจึงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของโลก

Read more ...

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships ปี 2559

Poster-Endeavour-Awards1-2015-100ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและ Austrade กำหนดจัดบรรยายเกี่ยวกับ “ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559 (Endeavour Scholarships and Fellowships)”

Read more ...

จำนวนประชากรออสเตรเลียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวภายในปีพ.ศ. 2618

Australian-Population-2012 2100-150สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (Australia Bureau of Statistics) คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 23 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 46 ล้านคนในปี พ.ศ. 2618 (ค.ศ. 2075) ภายในในระยะเวลา 60 ปี  ที่มา: ABS อ้างถึงใน Australian Broadcasting Corporation website   รัฐที่คาดว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลีย (Western Australia)

Read more ...