จำนวนประชากรออสเตรเลียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวภายในปีพ.ศ. 2618

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (Australia Bureau of Statistics) คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 23 ล้านคนในปัจจุบัน เป็น 46 ล้านคนในปี พ.ศ. 2618 (ค.ศ. 2075) ภายในในระยะเวลา 60 ปี

Australian-Population-2012 2100

ที่มา: ABS อ้างถึงใน Australian Broadcasting Corporation website

 

รัฐที่คาดว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลีย (Western Australia) ซึ่งมีการประเมินว่าในปี พ.ศ. 2571 (ค.ศ. 2028) นครเพิร์ทซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคนและจะกลายเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศแทนนครบริสเบนนครหลวงของรัฐควีนสแลนด์

ขณะเดียวกันในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566/ ค.ศ. 2023) เมืองหลวงที่มีประชากรน้อยอย่างออสเตรเลียนแคปิตอลแทริทอร์รีจะมีจำนวนประชากรมากกว่ารัฐแทสมาเนีย ซึ่งเป็นเพียงรัฐเดียวที่มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรในรัฐจะลดลง

2023

ที่มา: ABS อ้างถึงใน Australian Broadcasting Corporation website


รัฐที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากได้แก่ รัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์ ภายในปี พ.ศ. 2596 (ค.ศ. 2053) ทั้งสองรัฐจะมีจำนวนประชากรไล่เลี่ยกัน ขณะที่ภายในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) รัฐเวสเทอร์นออสเตรเลียจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวเป็น 4.7 ล้านคนจาก 2.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

2040

ที่มา: ABS อ้างถึงใน Australian Broadcasting Corporation website


ประชากรของรัฐควีนส์แลนด์จะเพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านคนเป็น 7.3 ล้านคน ขณะที่จำนวนประชากรในเขตออสเตรเลียแคปิตอลแทริทอร์รีจะเพิ่มขึ้นจาก 375,000 คนเป็น 586,000 คน

อาณาเขตนอร์ทเทอร์นแทริทอร์รีจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 คน (ร้อยละ 51) จำนวนประชากรในรัฐวิคตอเรียมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 เป็น 8.4 ล้านคน

สำหรับรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้น จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.9 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 35

อย่างไรก็ตามสำนักงานสถิติออสเตรเลียคาดว่า ออสเตรเลียจะมีอัตราการเกิดต่ำลงและประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ส่งผลให้มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางสำนักสถิติออสเตรเลียคาดว่า จำนวนประชากรออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า (1.2 ล้านคน) ออสเตรเลียจะมีประชากรที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไปอยู่ถึงร้อยละ 4 ของประชากรออสเตรเลียทั้งหมด (ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น)

ถอดความและเรียบเรียงจากข่าว “Australian’s Population set to double to 46 million by 2075, Australian Bureau of Statistics projections show” อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013
ที่มา: http://www.abc.net.au/news/2013-11-26/population-set-to-double-by-2075/5117756