ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships ปี 2559

ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียและ Austrade กำหนดจัดบรรยายเกี่ยวกับ “ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559 (Endeavour Scholarships and Fellowships)”

การบรรยายจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย และแนวทางการศึกษาต่อ การทำงานวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

ขอเชิญเข้าฟังฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สนใจสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ โทร. 02-564-3129 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

Poster-Endeavour-Awards1-2015