Monash University มอบทุนการศึกษาป.ตรีและโทให้นักศึกษาตัวอย่างปี 2014

images-1-150Monash University มอบทุนการศึกษาจำนวน 6 ทุน ในชื่อ “Monash International Leadership Scholarship” ให้แก่นักศึกษาดีเด่นในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Read more: Monash University มอบทุนการศึกษาป.ตรีและโทให้นักศึกษาตัวอย่างปี 2014

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 2013-2014 : Endeavour Awards เปิดรับสมัครแล้ว

endeavourAwards-150ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2013 : Endeavour Awards เป็นทุนเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาด้านวิชาชีพระหว่างบุคลากร องค์กร และประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้เพิ่ม พูนทักษะและความเข้าใจในสังคมนานาชาติ จึงทำให้ทุนนี้เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเป็นหลัก

Read more: ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 2013-2014 : Endeavour Awards เปิดรับสมัครแล้ว

ACER มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจปี 2014

41608 117295051619521 748074559 n-150The Australian Council for Educational Research (ACER) ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

Read more: ACER มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจปี 2014

QUT Business School ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนป.ตรี-โทด้าน Business

QUT-Logo-150Queensland University of Technology (QUT) ประกาศให้ทุน Triple Crown สำหรับนักศึกษานานาชาติที่สนใจเรียนในหลักสูตร Business School ระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

Read more: QUT Business School ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนป.ตรี-โทด้าน Business

Curtin University มอบทุนวิจัยป.เอกสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2013

36963 117025548341539 3233019 n-150Curtin University ประเทศออสเตรเลียมอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างได้แก่เรื่อง Quantitative modelling Microeconomics และ Public financeทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Bankwest และ Curtin Universityเพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์ ภายใต้ Curtin Business School

Read more: Curtin University มอบทุนวิจัยป.เอกสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2013