มอบทุนวิจัยโท-เอก (IPRS) ที่ University of Adelaideออสเตรเลีย ปี 2013

1281721-150Commonwealth Government through the Department of Education, Employment & Workplace Relations (DEEWR) ได้มอบทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ University of Adelaide  ประเทศออสเตรเลีย  ในปีการศึกษา 2556-2557

Read more: มอบทุนวิจัยโท-เอก (IPRS) ที่ University of Adelaideออสเตรเลีย ปี 2013

Bond University ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาป.ตรีและป.โท ปี 2013

07l7igoucd3032ek4hm4-150มหาวิทยาลัยบอนด (Bond University) ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น เป็นทุนการศึกษาเพื่อความยอดเยี่ยมทางวิชาการ

Read more: Bond University ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาป.ตรีและป.โท ปี 2013

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) มอบทุนการศึกษาป.เอก ปี 2013

anu-logoสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University : ANU) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2013 จำนวน 1 ทุน (ทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ให้แก่ผู้สมัครชาวไทย โดยสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

Read more: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) มอบทุนการศึกษาป.เอก ปี 2013

University of Wollongong มอบ 15 ทุนการศึกษาระดับป.โทหลักสูตร Sydney Business School

UOW-New-Logo1-150University of Wollongong, Australia มอบ 15 ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  ในหลักสูตรของ Sydney Business School Sydney Business School มหาวิทยาลัยวูลลองกอง มอบ “Partial tuition scholarships”  จำนวน 15 ทุน ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่สมัครเรียนในปี 2013

Read more: University of Wollongong มอบ 15 ทุนการศึกษาระดับป.โทหลักสูตร Sydney Business School

สถานทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนาสังคมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง

Aus-Em-Logo-150สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทยส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program – DAP) ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งจัดสรรงบประมาณผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID)

Read more: สถานทูตออสเตรเลียประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการพัฒนาสังคมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง