ทุนการศึกษา Boeing Scholarship สำหรับนักศึกษา RMIT University ระดับป.ตรี-โท

uosryulsnyxw-150โบว์อิ้ง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา RMIT ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค หรือทางธุรกิจ ที่มีผลการเรียนโดดเด่น และ/หรือ ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ประเภททุน ในปี 2012 5 ทุนสำหรับปริญญาตรี และ 3 ทุนสำหรับปริญญาโท

Read more: ทุนการศึกษา Boeing Scholarship สำหรับนักศึกษา RMIT University ระดับป.ตรี-โท

รางวัล Boeing Achievement Award (TAFE) สำหรับนักศึกษา RMIT University

uosryulsnyxw-150รางวัล ”The Boeing Achievement Awards (TAFE)” มอบให้แก่นักศึกษา RMIT University เพื่อสนับสนุนแนวปรัชญาการศึกษาในระดับนานาชาติของโบว์อิ้ง (Boeing’s International Education Philosophical Guidelines) รางวัลมีมูลค่าถึง AUD $6000 สำหรับผู้ประสบความสำเร็จที่ดำเนินตามแนวทางของโบว์อิ้ง ในสาขาต่างๆ 8 คน (ชาย 4 หญิง 4)

Read more: รางวัล Boeing Achievement Award (TAFE) สำหรับนักศึกษา RMIT University

University of Melbourne มอบทุนวิจัยระดับป.โท-เอก

UniversityMelbourne-150มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (University of Melbourne)  ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนวิจัยระดับปริญญาโทและเอก

Read more: University of Melbourne มอบทุนวิจัยระดับป.โท-เอก

Marcus Oldham College มอบทุนป.ตรีสาขาการจัดการธุรกิจฟาร์มปี 2013

117849-150Marcus Oldham College (วิทยาลัย มาร์คัส โอลแฮม) วิทยาลัยด้านบริหารธุรกิจ ประเทศออสเตรเลีย ประกาศให้ทุน Ingleby Farm Management Scholarship แก่นักศึกษษระดับปริญญาตรีในปีแรก ในสาขาการจัดการธุรกิจฟาร์ม ประจำปี 2013

Read more: Marcus Oldham College มอบทุนป.ตรีสาขาการจัดการธุรกิจฟาร์มปี 2013

สกอ.จับมือรัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนโครงการ Technology Grants ประจำปี 2012

hl pic-150ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปของไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก

Read more: สกอ.จับมือรัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนโครงการ Technology Grants ประจำปี 2012