University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับป.โทสาขาวิชาบริหารธุรกิจปี 2014

The-University-of-Queenland-150University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยทุนนี้เปิดให้กับทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่เป็นชาวออสเตรเลียเองด้วย ทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนลดในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 25% ด้วยกันค่ะ สำหรับนักศึกษาต่างชาติอาจได้รับทุนในส่วนของค่าเดินทางด้วย โดยอาจได้รับสูงสุดถึง 3,000 AUD หรือประมาณ 87,000 บาท

Read more: University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับป.โทสาขาวิชาบริหารธุรกิจปี 2014

University of Queensland มอบทุนค่าครองชีพสาขานิติศาสตร์ปี 2014

The-University-of-Queenland-150TC Beirne School of Law Scholarships แห่ง University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้ทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือนเต็มด้วยกัน โดยจะเป็นในส่วนของเฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น โดยในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองค่ะ

Read more: University of Queensland มอบทุนค่าครองชีพสาขานิติศาสตร์ปี 2014

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาวิชาที่ ANU ปี 2014

anu-logoANU College of Business and Economics มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งเทอม 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้เลยค่ะนักศึกษาจะได้รับ ทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ทุนด้วยกัน โดยจะมีมูลค่ากว่า 5,000 เหรียญ หรือราวๆ 145,000 บาท โดยทุนนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าเล่าเรียน ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกต้องออกด้วยตนเองค่ะ

Read more: ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาวิชาที่ ANU ปี 2014

Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปี 2014

07l7igoucd3032ek4hm4-150Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นี้ นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยจะเป็นในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน ซึ่งจะมีมูลค่าตั้งแต่ 10–40 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

Read more: Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปี 2014

Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2014

07l7igoucd3032ek4hm4-150Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอน ยกเว้นสาขาวิชาด้านแพทยศาสตร์ เพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยจะเป็นในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน ซึ่งจะมีมูลค่าตั้งแต่ 10–40 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

Read more: Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2014