Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาปี 2014

07l7igoucd3032ek4hm4-150Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นี้ นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยจะเป็นในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน ซึ่งจะมีมูลค่าตั้งแต่ 10–40 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

07l7igoucd3032ek4hm4Bond University มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้มีภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาโดยตรง กับทางมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557 นี้

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยจะเป็นในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน ซึ่งจะมีมูลค่าตั้งแต่ 10–40 เปอร์เซ็นต์ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพนักศึกษา ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

 

 

ทั้งนี้ผู้มอบทุนไม่ได้เปิดให้รับทุนในสาขาวิชาดังนี้

  • Medical Program
  • Master of Psychology
  • Doctor of Physiotherapy
  • Juris Doctor

นอกจากสาขาวิชาเหล่านี้แล้ว ผู้สมัครสามารถทำการสมัครได้ทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอนเลยค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้มีผลการเรียนดีและมีผลงานด้านอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนา หรือมีงานตีพิมพ์ของตัวเอง
  • สามารถผ่านการทดสอบและคูณสมบัติกับทางมหาวิทยาลัยได้
  • เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการหรือภาษาแม่

ผู้สนใจสามารถทำการสมัครได้แบบออนไลน์เลย โดยต้องไปกรอกใบสมัครในทุนที่มีชื่อว่า Postgraduate Deans’ Scholarships

ทุนนี้จะมีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัคร 3 ช่วงได้แก่

  • 20 กันยายน 2556 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในเดือนมกราคม 2557
  • 24 มกราคม 2557 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในเดือนพฤษภาคม 2557
  • 30 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในเดือนกันยายน 2557

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ และวิธีการสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการรับทุน


ที่มา: ทีมงาน ScholarShip.in.th
http://www.scholarship.in.th/bond-university-มอบทุนการศึกษาหลากหล/