ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาวิชาที่ ANU ปี 2014

anu-logoANU College of Business and Economics มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งเทอม 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้เลยค่ะนักศึกษาจะได้รับ ทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ทุนด้วยกัน โดยจะมีมูลค่ากว่า 5,000 เหรียญ หรือราวๆ 145,000 บาท โดยทุนนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าเล่าเรียน ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกต้องออกด้วยตนเองค่ะ

anu-logoANU College of Business and Economics มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งเทอม 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้เลยค่ะ

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ทุนด้วยกัน โดยจะมีมูลค่ากว่า 5,000 เหรียญ หรือราวๆ 145,000 บาท โดยทุนนี้จะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าเล่าเรียน ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกต้องออกด้วยตนเองค่ะ

 

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน

  • Actuarial Studies
  • Business Administration
  • Commerce
  • Economics
  • Finance
  • International Business
  • Social Sciences
  • Statistics

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ คือไม่ใช่ชาวออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
  • สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้แบบออนไลน์ โดยจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และอีกครั้งวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สำหรับเทอม 2 ค่ะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษานี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร


ที่มา: ทีมงาน ScholarShip.in.th http://www.scholarship.in.th/ทุนการศึกษาในระดับปริญ-2/