University of Queensland มอบทุนค่าครองชีพสาขานิติศาสตร์ปี 2014

The-University-of-Queenland-150TC Beirne School of Law Scholarships แห่ง University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้ทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือนเต็มด้วยกัน โดยจะเป็นในส่วนของเฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น โดยในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองค่ะ

The-University-of-QueenlandTC Beirne School of Law Scholarships แห่ง University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้

ทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือนเต็มด้วยกัน โดยจะเป็นในส่วนของเฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น โดยในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองค่ะ

สาขาวิชาที่เปิดให้เข้ารับทุน
- Master of Laws (LLM)
- Master of Laws (Advanced) (LLM (Adv))

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องเป็นชาวต่างชาติ คือไม่ได้เป็นชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
- ไม่ได้มีที่พำนักถาวรที่ประเทศออสเตรเลีย
- ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด
- ต้องสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น

ผู้สนใจสามารถทำการสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยจะมีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครทุนนี้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ และวิธีการสมัครเข้ารับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

ที่มา: ScholarShip.in.th http://www.scholarship.in.th/university-of-queensland-มอบทุนค่าครองชีพปีก/