University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับป.โทสาขาวิชาบริหารธุรกิจปี 2014

The-University-of-Queenland-150University of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยทุนนี้เปิดให้กับทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่เป็นชาวออสเตรเลียเองด้วย ทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนลดในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 25% ด้วยกันค่ะ สำหรับนักศึกษาต่างชาติอาจได้รับทุนในส่วนของค่าเดินทางด้วย โดยอาจได้รับสูงสุดถึง 3,000 AUD หรือประมาณ 87,000 บาท

The-University-of-QueenlandUniversity of Queensland มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยทุนนี้เปิดให้กับทั้งนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่เป็นชาวออสเตรเลียเองด้วย

ทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนลดในส่วนของค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน 25% ด้วยกันค่ะ สำหรับนักศึกษาต่างชาติอาจได้รับทุนในส่วนของค่าเดินทางด้วย โดยอาจได้รับสูงสุดถึง 3,000 AUD หรือประมาณ 87,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สามารถสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อนเข้าสมัครขอรับทุน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียน
  • มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • สามารถผ่านการทดสอบ the graduate management admission test (GMAT) โดยต้องได้คะแนนมากกว่า 550
  • ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น เป็นระยะเวลา 12 เดือนเต็ม

ทั้งนี้ผู้สมัครอาจถูกทดสอบในส่วนของความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ การเขียน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กับทางมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับทุนด้วย ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียน Personal statement จำนวนไม่เกิน 1,000 คำ โดยใช้ความห่างระหว่างบรรทัด 1.5 และตัวหนังสือ Times New Roman 12 แนบไปกับใบสมัครด้วย

สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ที่เวปไซต์หลักของทางมหาวิทยาลัย และสมัครก่อนเข้ารับทุนการศึกษาได้ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการขอเข้ารับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุน

ที่มา: ScholarShip.in.th http://www.scholarship.in.th/university-of-queensland-มอบทุนการศึกษาในระด/