University of Adelaide มอบทุนในระดับปริญญาตรีกว่า 60 ทุน

1281721-150University of Adelaide มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในช่วงเปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้กับทั้งนักศึกษาต่างชาติและชาวออสเตรเลียเองด้วยค่ะทุนการศึกษานี้จะมีกว่า 60 ทุนด้วยกัน โดยจะมีระยะเวลา 6 อาทิตย์ในช่วงปิดเทอมของปีการศึกษา 2556–2557 โดยจะมีมูลค่า 1,200 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 35,000 บาท ทุนนี้เปิดให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าทำการอบรมและวิจัยระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องออกด้วยตนเอง

1281721 300University of Adelaide มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในช่วงเปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้กับทั้งนักศึกษาต่างชาติและชาวออสเตรเลียเองด้วยค่ะ

ทุนการศึกษานี้จะมีกว่า 60 ทุนด้วยกัน โดยจะมีระยะเวลา 6 อาทิตย์ ในช่วงปิดเทอมของปีการศึกษา 2556–2557 โดยจะมีมูลค่า 1,200 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 35,000 บาท

ทุนนี้เปิดให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าทำการอบรมและวิจัยระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องออกด้วยตนเอง

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้สมัครควรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
  • เป็นชาวออสเตรเลียหรือนักศึกษาต่างชาติก็ได้
  • สามารถขอวีซ่าเพื่อเข้าทำการเรียนในประเทศออสเตรเลียได้
  • เป็นทุนสำหรับการทำวิจัยเท่านั้น
  • ไม่ได้อยู่ในระหว่างหรือกำลังรับจะเข้ารับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากความน่าสนใจของหัวข้องานวิจัย และผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัคร โดยเพื่อนๆ สามารถทำการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นี้เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร และกฏการสมัครเข้ารับทุน กฏกติกาการเข้ารับทุน
ที่มา: ScholarShip.in.th http://www.scholarship.in.th/university-of-adelaide-มอบทุนในระดับปริญญา/