50 ทุนปริญญาเอก (PHD) ที่ University of Newcastle ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และชีวสารสนเทศ

logo-university-of-newcastle-150University of Newcastle (UoN) ในออสเตรเลียเสนอให้ทุนจำนวน 50 ทุนระดับ PhD มูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านเหรียญ แก่นักศึกษานานาชาติที่จะมาเรียนที่ UoN ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์และชีวสารสนเทศ หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2013

logo-university-of-newcastleUniversity of Newcastle (UoN) ในออสเตรเลียเสนอให้ทุนจำนวน 50 ทุนระดับ PhD มูลค่ารวมกว่า 3.6 ล้านเหรียญ แก่นักศึกษานานาชาติที่จะมาเรียนที่ UoN ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์และชีวสารสนเทศ หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2013

นักศึกษาจะได้รับ
- ค่าครองชีพ $24,653 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานที่ออสเตรเลีย ไม่เกิน $2,020
- ค่าเล่าเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีผลคะแนน IELTS 6.5
- ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า
- มีเกรดเฉลี่ยยอดเยี่ยม
- มีผลงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่โดดเด่น
- มีผลงานสิ่งพิมพ์การวิจัยระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การวิจัย

หลักฐานในการสมัคร
- Certified copies of all academic transcripts
- A research proposal
- Evidence of extra academic attainments e.g. publications and research work experience
- Certified evidence of meeting the English proficiency requirement

Please ensure you attach the following documents to support your scholarship application:
- Copies of research publications, exhibitions or conference papers
- Curriculum Vitae
- Details of previous research experience e.g. research work experience / study
- Any additional documents that may add to your scholarship application e.g. evidence of the award of a University Medal.

หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2013

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทาง URL ต่อไปนี้
http://www.newcastle.edu.au/research-and-innovation/graduate-research/international/scholarships-and-costs

ที่มา: http://th.interscholarship.com/somkiat2013/1689