University of Sydney ประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในทุกสาขาสำหรับปี 2014

University-of-Sydney-150University of Sydney ประกาศให้ทุนในชื่อ Sydney Achievers International Scholarships สำหรับนักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2014 ทั้งระดับปริญญาตรีและโท เป็นจำนวนมากถึง 100 ทุน โดยกำหนดส่งใบสมัคร 15 มกราคม 2014 สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 30 มิถุนายน 2014 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ซึ่งทุนนี้เปิดโอกาสในการศึกษาในทุกสาขาที่เปิดสอนที่ University of Sydney ในประเทศออสเตรเลีย

University-of-SydneyUniversity of Sydney ประกาศให้ทุนในชื่อ Sydney Achievers International Scholarships สำหรับนักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2014 ทั้งระดับปริญญาตรีและโท เป็นจำนวนมากถึง 100 ทุน โดยกำหนดส่งใบสมัคร 15 มกราคม 2014 สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 30 มิถุนายน 2014 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ซึ่งทุนนี้เปิดโอกาสในการศึกษาในทุกสาขาที่เปิดสอนที่ University of Sydney ในประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาปริญญาตรีได้รับทุนเป็นเงินปีละ AUD$ 10,000 ส่วนปริญญาโทปีละ AUD$10,000 (โปรแกรม 1 1.5 ปี เป็นเงิน $15,000 โปรแกรม 2 ปี $20,000)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี

  • ต้องจบ Year 12 ของออสเตรเลีย หรือ International Senior Secondary ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม
  • เป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรพื้นฐานที่สอนโดยมหาวิทยาลัยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ระดับปริญญาโท

  • ต้องจบปริญญาตรีที่เทียบเท่ากับปริญญาตรีของออสเตรเลีย มีผลการศึกษาที่เยี่ยมยอด พิจารณาโดยระบบ Australian grading system

กำหนดปิดรับสมัคร
กำหนดส่งใบสมัคร 15 มกราคม 2014 สำหรับภาคเรียนที่1 และ 30 มิถุนายน 2014 สำหรับภาคเรียนที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครดูได้ที่
http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/sydney-achievers.shtml

ที่มา: www.interscholarship.com