ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Queensland University of Technology

QUT-Logo-150Queensland University of Technology มอบทุนการศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ในช่วงปิดภาคเรียนยาวในปีหน้าด้วยเช่นกัน

QUT-LogoQueensland University of Technology มอบทุนการศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ในช่วงปิดภาคเรียนยาวในปีหน้าด้วยเช่นกัน

เพียงสมัครหลักสูตรดังกล่าว หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะได้รับทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

QUTIC English langauge Scholarships Thailand Page 1

QUTIC English langauge Scholarships Thailand Page 2

 

รายละเอียดทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ

19951 BUS Triple Crown flyer 2013 F Page 1

19951 BUS Triple Crown flyer 2013 F Page 2

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

PUB  IntMeritScholarship 20130125 - FIN Page 1

PUB  IntMeritScholarship 20130125 - FIN Page 2

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

CIIS Scholarship flyer FINAL Page 1

CIIS Scholarship flyer FINAL Page 2