Griffith University มอบทุนการศึกษารายปีสำหรับทำวิจัย

28-09-58-3-100Griffith University ตั้งอยู่ในเมือง Brisbane รัฐ Queensland เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 44,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,000 คน โดยมาจากกว่า 124 ประเทศ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองและยอมรับในด้านมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและตื่นตัว และเติบโตเร็วที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง

Read more: Griffith University มอบทุนการศึกษารายปีสำหรับทำวิจัย

Curtin University มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน

28-09-58-1-100Curtin University ตั้งอยู่ในเมือง Perth รัฐ Western Australia ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและการยอมรับในออสเตรเลียว่าเป็นผู้นำการศึกษาในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Western Australia และมีนักศึกษาในแต่ละปีถึง 50,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติ 16,000 คน จากกว่า 125 ประเทศทั่วโลก (เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนมากที่สุดอันดับ 3 ในออสเตรเลีย)

Read more: Curtin University มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน