แนะนำมหาวิทยาลัยในแคนเบอร์ร่า (Canberra, Australia)

canberra-1-100แคนเบอร์รา (Canberra) เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียและศูนย์กลางการปกครองประเทศ ตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory หรือ ACT) และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการของออสเตรเลียเช่น รัฐสภา ศาลฎีกา หอศิลป์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ

Read more: แนะนำมหาวิทยาลัยในแคนเบอร์ร่า (Canberra, Australia)