แนะนำมหาวิทยาลัยในแคนเบอร์ร่า (Canberra, Australia)

canberra-1-100แคนเบอร์รา (Canberra) เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียและศูนย์กลางการปกครองประเทศ ตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory หรือ ACT) และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการของออสเตรเลียเช่น รัฐสภา ศาลฎีกา หอศิลป์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ

canberra-1

แคนเบอร์รา (Canberra) เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียและศูนย์กลางการปกครองประเทศ ตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory หรือ ACT) และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการของออสเตรเลียเช่น รัฐสภา ศาลฎีกา หอศิลป์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ

ในปี 2015 เมืองแคนเบอร์ราได้ถูกจัดอันอับใน QS Best Student Cities 2015 ให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการศึกษาอันดับ 21 ของโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และมหาวิทยาลัยในเมืองแอดิแลดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในเมืองแอดิเลด คิดเป็นร้อยละ 29 สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและติดอันดับมหาวิทยาลัยใน QS World University Ranking2015/16 ได้แก่

1. Australian National University (ANU) อันดับที่ 19

canberra-2 canberra-3

 

Australian National University (ANU) เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งโดยรัฐสภาของสหพันธรัฐในปี ค.ศ. 1946 เพื่อพัฒนาให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและมีตำแหน่งระดับสากลด้วยงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาที่สูง ANU มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากการมีพันธกิจระดับประเทศ, การได้รับความสนใจจากนานาชาติ และการมีผลงานวิจัยที่น่าประทับใจ ตลอดจนการให้การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 20,000 คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติถึงร้อยละ 27

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.anu.edu.au

2. University of Canberra อันดับที่ 551

canberra-4 canberra-5

 

University of Canberra ก่อตั้งมากว่า 40 ปี มีนักศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติราว 1,000 คน หลักสูตรทางวิชาการของสถาบันนั้นมีจำนวนมากมายและหลากหลาย ทั้งสาขากฎหมาย, สถาปัตยกรรม, และการศึกษาด้านการออกแบบ ไปจนถึงธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพยาบาล และสหเวชศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.canberra.edu.au

ข้อมูลจาก:
http://www.hotcourses.in.th/study/australia/international/schools-colleges-university/9/list.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015