แนะนำมหาวิทยาลัยในบริสเบน (Brisbane, Australia)

brisbane-1-100บริสเบน (Brisbane) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) อีกทั้งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย บริสเบนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ำบริสเบน (Brisbane River) ภูมิอากาศของเมืองบริสเบนจัดเป็นเขตกึ่งร้อนชื้น เป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปี

brisbane-1

บริสเบน (Brisbane) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) อีกทั้งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย บริสเบนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ำบริสเบน (Brisbane River) ภูมิอากาศของเมืองบริสเบนจัดเป็นเขตกึ่งร้อนชื้น เป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปี

ในปี 2015 เมืองบริสเบน ได้ถูกจัดอันอับใน QS Best Student Cities 2015 ให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการศึกษาอันดับ 23 ของโลก เป็นเมืองที่มีนักศึกษาต่างชาติเรียนอยู่ คิดเป็นร้อยละ 22 สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและติดอันดับมหาวิทยาลัยใน QS World University Ranking2015/16 ได้แก่

1. The University of Queensland (UQ) อันดับที่ 46

brisbane-2 brisbane-3

 

University Of Queensland เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์และเก่าแก่อันดับที่ 5 ของประเทศออสเตรเลีย University Of Queensland เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียที่ติดอันดับ Top 100 ของ Ranking มหาวิทยาลัยโลกมีนักศึกษาประมาณ 40,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติจำนวน 6,500 คนอีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม G8 (Group of Eight) ของออสเตรเลีย มีการเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโทวิจัยอีกด้วย โดยมีอาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงโดดเด่นในสาขาวิชาการท่องเที่ยว มีผลงานวิจัยและงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่อย่าสม่ำเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.uq.edu.au

2. Queensland University of Technology (QUT) อันดับที่ 263

brisbane-4

Queensland University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทางด้านอัตราการจ้างงานของผู้ที่จบการศึกษา มีเครือข่ายทั่วโลก และคุณภาพงานวิจัยระดับ world-class อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศออสเตรเลียติดอันดับ “มาตรฐานโลกหรือสูงกว่า” ในกว่า 85% ของสาขาการวิจัยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 40,000 คน โดยเป็นนักศึกษานานาชาติราว 6,000 คน สถาบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยี, การศึกษาด้านกฎหมาย, สุขภาพและสหเวชศาสตร์, ธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.qut.edu.au

3. Griffith University อันดับที่ 329

brisbane-5 brisbane-6

 

Griffith University ตั้งอยู่ในเมือง Brisbane รัฐ Queensland เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลียที่ได้รับการรับรองและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 44,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,000 คน โดยมาจากกว่า 124 ประเทศ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองและยอมรับในด้านมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยและตื่นตัว และเติบโตเร็วที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.griffith.edu.au

4. University of Southern Queensland (USQ) อันดับที่ 701

brisbane-7 brisbane-8

 

University of Southern Queensland ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ปัจจุบัน USQ มีนักศึกษาทั้งหมด 26,000 คน จากร้อยกว่าประเทศทั่วโลก และเป็นนักศึกษาต่างชาติกว่าร้อยละ 30 หลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งในระดับ Diploma ปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาที่มุ่งเน้นด้านอาชีพ และ USQ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาสูงสุดในรัฐ Queensland

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.usq.edu.au

ข้อมูลจาก:
http://www.hotcourses.in.th/study/australia/international/schools-colleges-university/9/list.html

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015