แนะนำมหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น (Melbourne, Australia)

melbourne-1-100ในปี 2015 เมืองเมลเบิร์น (Melbourne, Australia) ได้ถูกจัดอันอับใน QS Best Student Cities 2015 ให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการศึกษาอันดับ 2 ของโลก เมืองเมลเบิร์นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตของออสเตรเลียที่มีนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

melbourne-1

ในปี 2015 เมืองเมลเบิร์น (Melbourne, Australia) ได้ถูกจัดอันอับใน QS Best Student Cities 2015 ให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการศึกษาอันดับ 2 ของโลก

เมืองเมลเบิร์นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตของออสเตรเลียที่มีนักศึกษาต่างชาติไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เราจะมาแนะนำข้อมูลของมหาวิทยาลัยในเมืองเมลเบิร์นที่มีชื่อเสียงและติดอันดับมหาวิทยาลัยใน QS World University Ranking2015/16 ได้แก่

1. University of Melbourne อันดับที่ 42

melbourne-2 melbourne-3

 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า 160 ปี (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853) เก่าแก่เป็นลำดับที่ 2 ของออสเตรเลีย และนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.unimelb.edu.au

2. Monash University อันดับที่ 67

melbourne-4 melbourne-5

 

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1961 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และมีชื่อเสียงติดอันดับที่ 33 ของโลก และเป็นหนึ่งในแปดของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย (Group of Eight) มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น เน้นทางด้านความก้าวหน้า คุณภาพ และการให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 50 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายพร้อมทั้งมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมาย มีอัตราการจ้างงานที่สูงและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.monash.edu.au/

3. Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) อันดับที่ 273

melbourne-6 melbourne-7

 

RMIT เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและการออกแบบและเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย 15 อันดับแรกของประเทศออสเตรเลียและเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาการบัญชีและการเงิน, วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและวิศวกรรมเครื่องกล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.rmit.edu.au/

4. Deakin University อันดับที่ 324

melbourne-8 melbourne-9

 

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปีของออสเตรเลียถึงสองปีซ้อน โดยนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลการสอนยอดเยี่ยมระดับชาติ เปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งเน้นอาชีพให้นักศึกษากว่า 70,000 คน ทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต ตั้งอยู่ใน 3 เมืองของรัฐวิคตอเรีย คือ Burwood, Geelong, Waurn Ponds, และ Warrnambool ค่าเรียนไม่แพง มีศูนย์ภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย เปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://deakin.edu.au/

5. La Trobe University อันดับที่ 394

melbourne-10 melbourne-11

 

ก่อตั้งในปี 1964 ตั้งอยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 30 นาทีโดยรถไฟ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย มีนักศึกษามากกว่า 26,500 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 4,200 คน จากมากกว่า 90 ประเทศ มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจ การพยาบาล และการศึกษา รวมถึงหลักสูตร IT และ IS ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.latrobe.edu.au/

6. Swinburne University of Technology อันดับที่ 501

melbourne-12 melbourne-13

 

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1908 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีในเมืองเมลเบิร์น เน้นให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัย การบริหาร จัดการ และนวัตกรรม การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาดในภาคธุรกิจ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 47,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 7,000 คน ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.swinburne.edu.au/

7. Victoria University อันดับที่ 601

melbourne-14 melbourne-15

 

Victoria University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1916 ในฐานะ Footscray Technical School และถัดมาในปี ค.ศ. 1990 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Victoria University มี 11 วิทยาเขตซึ่งตั้งอยู่รอบๆ ย่านธุรกิจใจกลางเมืองเมลเบิร์นและแถบตะวันตก มีนักศึกษามากกว่า 47,000 คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 11,800 คน จากกว่า 90 ประเทศ เปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงซึ่งได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.vu.edu.au/


ข้อมูลจาก:
http://www.hotcourses.in.th/study/australia/international/schools-colleges-university/9/list.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015